Miljö och tillstånd

MiljöAtt vår verksamhet bedrivs på ett seriöst sätt enligt gällande lagar och riktlinjer för en säker och bra miljöhantering är en självklarhet för oss. Samma krav ställer vi givetvis i vår tur på våra kunder och leverantörer.

Vi har erforderliga tillstånd för att bedriva verksamhet med miljöfarligt avfall och samarbetar endast med likasinnade.
Lagringstillstånd utfärdas av Miljökontoret i Kommunen, Transporttillstånd av Länsstyrelsen och vid export godkänner berörda naturvårdsverk.

Vi arbetar alltid med högt miljöfokus och med långsiktig hållbarhet i första rummet.